فا | En

Produce the most delicious popcorn


اگه دنبال یه پاپ کورن خوشمزه می گردی باید حتما فودینا رو امتحان کنی چون میدونم با اولین امتحان عاشقش میشی این محصول از گروه مواد غذائی آدینه سبز تولید میشه و از مرقوبترین ذرتهای کاشته شده در کشورمون دستچین و تولید می شه 

Enter your comment
User comments