فا | En

بازدید آقای مهندس جودکی، مديركل اداره صمت استان مركزي در تاریخ 25 تیر ماه 1401 از مجموعه فدك و صنايع غذايي برفود


 

 

 

 

 

 

 

 

نظر خود را وارد کنید
نظرات کاربران