فا | En

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی جناب مهندس کشاورز و مسئولین بانک کشاورزی


به گزارش خبرگزاری آدینه بازدید قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای کشاورز و هیئت همراه از مجموعه کشت و صنعت فدک در تاریخ 1399/09/27 در منطقه زرندیه شهرستان ساوه استان مرکزی صورت گرفت . همچنین هیئت عالی رتبه ای از جمله ، رئیس هیئت مدیره جناب مهندس خدارحمی و مدیریت محترم اداره کل بانکداری شرکتی جناب آقای مهندس جلالیان و همچنین مدیریت محترم اداره کل بانکداری شرکتی جناب آقای مهندس متقی نیا و همینطور مدیر کل بانک کشاورزی استان تهران جناب مهندس شهدی  و مدیر کل وصول بانک کشاورزی جناب مهندس برزویی برای بازدید از توانمندیها و فرآینده تولید کشت و صنعت فدک از این مجموعه ها بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید همچنین از خط تولید محصولات صنایع غذائی برند برفود و دلنیس و فودینا نیز بازدید به عمل آمد و با توانمندی مجموعه آشنایی بیشتری پیدا شد . 

نظر خود را وارد کنید
نظرات کاربران