تماس با ما

صفحه اصلی تماس با ما

آدرس:

کیلومتر 95 جاده قدیم تهران - ساوه، شهرستان مامونیه، بعد از فلکه ساعت، جاده روستای خشکرود، ابتدای جاده سیمان، کارخانه پسته ارغوان

plant.mng@brefood.co

83501488 - 021

83501362 - 021 آقای اسدی

توضیحات نقشه :
عرض جغرافیایی :                     طول جغرافیایی :
فرم تماس